IGRIŠKI RED

1
Prepovedana je vožnja s kolesi, motornimi kolesi, kolesi z motorjem in drugimi vozili ali stvarmi (napravami), katerih uporaba predstavlja nevarnost za ostale uporabnike igrišča in ki bi lahko poškodovala atletsko stezo, travnate površine ali igrišča. Izjema so vzdrževalna oz. dostavna vozila ob prireditvah.

2
Na celotnem območju igrišča, razen ob posebej nameščenih pepelnikih velja prepoved kajenja.

3
Igriške dejavnosti se v poletnem času zaključijo ob 22.00 v zimskem času pa ob 21.00.

4
Na igrišče ni dovoljeno voditi psov in (drugih) domačih živali.

5
Vsako spremembo, poškodbo športnih površin ali objektov je uporabnik dolžan takoj javiti upravljalcu igrišča.

6
Uporabnik mora na lastne stroške poravnati vsako škodo, ki jo povzroči na objektih ali rekvizitih.

7
Gospodar športnega parka Topole ima pravico opozoriti in posledično z igrišč odstraniti osebo, ki:
- namerno in kljub opozorilom krši igriški red
- z neprimernim/neetičnim vedenjem ogroža ali moti druge uporabnike igiršč
- povzroča škodo na igirščih in objektih športnega parka

8
ŠD Topole ima v času izvajanja športno rekreativnih dejavnosti prednost pri uporabi igrišč športnega parka.

9
V prostih terminih* imajo člani ŠD Topole in krajani Topol prednost uporabe igrišč pred zunanjimi uporabniki.

10
Obiskovalci in uporabniki igrišč Športnega parka Topole so dolžni poskrbeti za red in čistočo na igriščih.

11
Uporaba igral in igrišč Športnega parka Topole je na lastno odgovornost posameznika. Vodstvo društva ŠD Topole ne odgovarja za morebitne poškodbe.

12
Na igrišče za odbojko je prepovedano vnašanje pijač.

13
Otroška igrala lahko uporabljajo otroci do 13 let, otroci do 6 let pa naj igrala uporabljajo ob spremstvu staršev.

*prosti termin je čas v katerem ŠD Topole ne izvaja svojih dejavnosti na igrišču oz. čas, ko igrišče ni najeto

NAJEM IGRIŠČA

V času, ko ŠD Topole ne izvaja dejavnosti na igriščih Športnega parka Topole je igrišča mogoče rezervirati oz. najeti zunanjim izvajalcem športno rekreativnih dejavnosti (v nadaljevanju izvajalec) pod naslednjimi pogoji:

1
Željo po uporabi igrišč/a mora izvajalec nasloviti na upravo ŠD Topole v ustni ali pisni obliki. Na podlagi tega se mu nato odobri uporaba igrišč/a.**

2
Pred začetkom uporabe izvajalec pregleda igrišče in prevzame odgovornost za vsako morebitno škodo, do katere bi lahko prišlo med izvajanjem dejavnosti.

3
Med izvajanjem dejavnosti je izvajalec dolžan poskrbeti, da se upoštevajo vsi členi igriškega reda (1 - 13)

4
Igrišče lahko izvajalec uporablja le za dejavnosti za katere se predhodno dogovori z vodstvom ŠD Topole. 
nogomer košarka odbojka hokej atletika kolesarstvo moto veteran balinanje pohodništvo ples sd-topole.com nogomet košarka odbojka zimski športi atletika kolesarstvo balinanje moto veteran planinstvo ples Progmbh.com